Zgodnie z rządowymi wytycznymi już od wtorku, 5 maja, będzie można zagrać na wszystkich gminnych boiskach sportowych zewnętrznych. Boiska będą otwarte w godzinach 16.00-20.00, jednak skorzystać z nich można tylko po wcześniejszym zarezerwowaniu telefonicznym. Co najważniejsze, w jednym momencie na boisku może przebywać jednak tylko sześć osób.

- Otwarcie boisk uwarunkowane jest ścisłym przestrzeganiem wszystkich zaleceń i wytycznych odpowiednich służb. Na każdym obiekcie znajdować się będzie informacja o konkretnych zasadach sanitarnych, prosimy bezwzględne stosowanie się do nich – informuje Maciej Aleksander, kierownik ds. sportu i rekreacji gminnego centrum kultury.

Oprócz wymogu przebywania na jednym obiekcie maksymalnie sześciu osób, wśród zasad znajdziemy również zachowanie dystansu, obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na obiekt, natomiast przebywając nie ma już tego obowiązku), weryfikacja uczestników. Na obiektach nie będzie również możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego. Wszystkie urządzenia będą musiały być dezynfekowane po każdym użyciu i każdej grupie, a każdy wchodzący i wychodzący będzie musiał dezynfekować ręce.

Dodajmy, że wszystkie siłownie i place zabaw nadal pozostają zamknięte.

Numery kontaktowe do administratorów obiektów:

Gminne boiska wielofunkcyjne: Wola Rzędzińska I, Wola Rzędzińska II, Jodłówka-Wałki Katarzyna Tadel – 697-018-221
Orlik w Tarnowcu Grzegorz Ciurej – 791-897-867
Gminne boiska wielofunkcyjne: Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Radlna, Nowodworze Mateusz Gdowski – 884-080-561
Zapytania - Kierownik ds. sportu i rekreacji Maciej Aleksander – 603-313-444

Z zewnętrznych obiektów sportowych znajdujących się przy szkołach, można skorzystać po uzgodnieniu z dyrektorami szkół.