Gmina Tarnów wychodzi naprzeciw lokalnej przedsiębiorczości i pomimo panującej epidemii nie zwalnia inwestycyjnego tempa. Budowane są nowe drogi i chodniki, remontowane miejsca rekreacji, trwają inwestycje w oświacie i kulturze. Co ważne, gmina pozyskuje na ich realizację fundusze zewnętrzne.

Jak mówi wójt Grzegorz Kozioł, jest to realna pomoc dla miejscowych firm. - W dobie koronawirusa, przy realnym widmie kryzysu gospodarczego, samorządy często zamrażają inwestycje. My robimy dokładnie odwrotnie, by w tym trudnym czasie wesprzeć przedsiębiorców. Inwestycje dają przecież miejsca pracy, pozwalają prowadzącym firmy na zachowanie płynności finansowej, na utrzymanie miejsc pracy – tłumaczy wójt. Co więcej, gmina Tarnów na większość z realizowanych inwestycji pozyskuje pieniądze z różnych źródeł.

Co się robi w gminnych miejscowościach?

Za fundusze unijne trwa budowa placu zabaw w Błoniu. Już wkrótce najmłodsi mieszkańcy będą mogli bawić się na bezpiecznym, kolorowym obiekcie.

Dzięki pieniądzom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wkrótce rozpocznie się wyczekiwana przez mieszkańców adaptacja poddasza w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze. Przetarg na wykonanie inwestycji został już rozstrzygnięty. Pomieszczenia będą służyły lokalnej społeczności.

Ogłoszono już przetarg na budowę nowej remizy OSP w Łękawce, o którą już od kilku lat zabiegali miejscowi druhowie. Remiza będzie miała również część z pomieszczeniami przystosowanymi do prowadzenia działalności kulturalnej.

W ostatniej fazie jest odnawianie kaplicy cmentarnej w Koszycach Małych. Przypomnijmy, że obiekt uległ dużemu zniszczeniu podczas pożaru.
Trwa opracowywanie projektu kompleksu sportowego w Jodłowce-Wałkach. Docelowo, w miejscu dotychczasowego boiska, znajdą się również szatnie i trybuny.

Zarówno kierowcy jak i piesi w gminie Tarnów mogą liczyć na wyremontowane, bezpieczne drogi i chodniki. Z pieniędzy rządowych pozyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dobiega końca budowa ulicy Sportowej w Tarnowcu, a jeszcze w tym roku rozpocznie się remont drogi koło tarnowieckiego przedszkola (od ulicy Sanguszki do ulicy Prusa). Przetarg na wykonanie inwestycji został ogłoszony.

Wspólnie z powiatem budowane i remontowane są chodniki – wymieńmy chociażby te przy drodze powiatowej w Woli Rzędzińskiej czy drodze powiatowej w Jodłówce-Wałkach.

Gmina nie zapomina też o inwestycjach w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Obecnie kolejne domy w Porębie Radlnej przyłączają się do kanalizacji.

Remonty obejmują tez nasze gminne zabytki. Remontowana jest kapliczka w Jodłówce-Wałkach.

Biblioteka w Woli Rzędzińskiej, dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przechodzi modernizację, w postaci wymiany ogrzewania.

W najbliższych dniach rozpocznie się budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu. Wybrano już wykonawcę inwestycji. {Play}