Wójt Gminy Tarnów informuję, że od dnia 1 czerwca 2020 roku zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy linii komunikacyjnych: 3, 208, 210, 224, 225, 227, 229 i 239, obsługujących Gminę Tarnów.

W związku z redukcją kursów na terenie miasta Tarnowa  dokonaliśmy niezbędnych korekt w kursowaniu autobusów MPK na terenie Gminy Tarnów. W celu zminimalizowania utrudnień w pierwszej kolejności objęły one kursy o najmniejszym napełnieniu pasażerów i nie dotyczą tzw. godzin szczytu. Wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnów z powodu COVID-19 zostało ostatecznie opóźnione i wejdzie w życie 1 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na stan epidemii w kraju, do odwołania przewozy realizowane w dni robocze są według rozkładu jazdy dla „soboty” z nielicznymi wyjątkami, które w zmienionych rozkładach jazdy będą nazwane rozkładem specjalnym (zastępczym). 

Informujemy, że rozkłady jazdy w zmienionej formie są dostępne na http://rozklad.komunikacja.tarnow.pl/ po zaznaczeniu daty obowiązywania konkretnego rozkładu, którym pasażer jest zainteresowany. {Play}