Gmina Tarnów pozyskała kolejne 105 tyś zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus” na doposażenie w sprzęt komputerowy szkół i wsparcie uczniów w procesie zdalnego nauczania. To już kolejny zastrzyk finansowy dla naszych jednostek oświatowych, które w miesiącu kwietniu dofinansowane zostały kwotą 80 tyś zł, również na zakup laptopów. Obecnie trwa postępowanie przetargowe i już niebawem zakupiony sprzęt trafi do szkół, które udostępnią go dla najbardziej potrzebujących uczniów. Łącznie gmina Tarnów pozyskała więc 185 tysięcy złotych.

Dodajmy, że „Zdalna Szkoła Plus” to projekt wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki. {Play}