Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przychylił się do wniosku Urzędu Gminy Tarnów i zdecydował o przyznaniu środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To około 70 tysięcy złotych, drugie tyle dołoży gminny samorząd. – Finansowanie odbywa się na zasadzie pięćdziesiąt na pięćdziesiąt – informuje wójt Grzegorz Kozioł.

Do końca sierpnia wyremontowane zostaną drogi tzw. Południowa Boczna w Tarnowcu oraz za DPS-em w Nowodworzu. – Służą one jako dojazdy do wielu gruntów rolnych zlokalizowanych wzdłuż ich granic. Modernizacja pozwoli na łatwiejszy dojazd do pól uprawnych położonych w tej części gminy – dodaje szef gminnego samorządu.

Remonty dróg dojazdowych do pól to dla gminy Tarnów ważne zadania realizowane co roku. W każdym budżecie zabezpieczane są środki na pokrycie tzw. wkładu własnego dla tego rodzaju inwestycji.

Współfinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jest z kolei wieloletnią tradycją. W poprzednich latach udało się pozyskać sporo pieniędzy na ten cel. {Play}