Mowa o dofinansowaniu z programu „Klub” Ministerstwa Sportu. Zespoły piłkarskie otrzymają po 10 tysięcy złotych. Zgodnie z założeniami programu, wkład własny musiał wynieść minimum 10%. Wsparcie otrzymają Uczniowski Klub Sportowy i Ludowy Klub Sportowy Zgłobice, Ludowy Klub Sportowy Wola Rzędzińska, Klub Sportowy Koszyce Wielkie, Ludowy Klub Sportowy Dunajec Zbylitowska Góra, Klub Sportowy Viktoria Koszyce Małe i Klub Sportowy Radlna. – To kolejny, dodatkowy zastrzyk finansowy dla naszych sportowców – mówi wójt, Grzegorz Kozioł. Po raz pierwszy, wszystkie wnioski z gminy Tarnów uzyskały dofinansowanie.

Celem programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych - kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Ministerialny program „Klub” dodatkowo uzasadniają dane. Resort sportu podaje, że wyniki badań aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowane przez Instytut Matki i Dziecka na reprezentatywnej grupie uczniów wykazują, iż większość dzieci i młodzieży nie spełnia zaleceń WHO dot. minimalnego poziomu aktywności fizycznej - zalecany poziom aktywności fizycznej (co najmniej 60 minut przez 7 dni w tygodniu wysiłku od umiarkowanego do intensywnego, w tym zajęcia wychowania fizycznego w szkole) osiągało tylko 24,2% młodzieży w wieku 11-15 lat (29,8% chłopców, 18,6% dziewcząt). Wraz ze spadkiem poziomu uczestnictwa w aktywnościach rozwijających młodzież fizycznie postępuje spadek sprawności fizycznej młodych Polaków.

Dodajmy, że Ministerstwo Sportu realizuje Program „Klub” od 2016 roku, w ramach którego gmina Tarnów otrzymała dofinansowanie także przed rokiem.

Sport dzieci i młodzieży jest oczkiem w głowie władz gminy Tarnów. Jak informowaliśmy, ponad pół miliona złotych przekazała gmina Tarnów klubom i organizacjom sportowym na działalność rozwijającą aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży. Dofinansowanie otrzymało ponad dwadzieścia klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych z terenu gminy Tarnów. Dotacje przyznawane są co roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. {Play}