Kolejne nasadzenia za nami. Pracownicy Centrum Kultury i Bibliotek tym razem upiększali okolice nowej remizy OSP i Domu Kultury w tej miejscowości. Kilkaset berberysów i osiem okazałych klonów zdobi jej centrum. Całość dopełni dekoracyjny kamień.

- Wygraliśmy z deszczem, udało nam się posadzić wszystko zanim przyszła burza – mówi Pani Beata, która pracowała w terenie. – Jesteśmy zadowoleni z efektów – dodaje z uśmiechem. – W sprawie upiększania Zgłobic nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego zdania – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

 A tymczasem w Zgłobicach szykują się zmiany. Funkcjonująca dotychczas w starym budynku biblioteka, jest właśnie przenoszona do tamtejszego Domu Kultury. – To wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którym będzie po prostu wygodniej. Komfort korzystania ze zgłobickiej książnicy znacznie się poprawi. No i wszystko co związane z kulturą będzie w jednym miejscu. Wielofunkcyjny budynek robi wrażenie, jest przejrzysty, nowoczesny, jestem przekonany, że się wszystkim spodoba. To taka perełka w Zgłobicach. Obiekt będzie  miejscem spotkań i różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, strażacy  natomiast zyskali przestrzeń i godne warunki do pracy prężnie działającej w Zgłobicach Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym – dodaje Grzegorz Kozioł.

Warto dodać, że Dom Kultury z pomieszczeniami Remizy OSP powstał w miejscu, gdzie stał inny, mocno zniszczony budynek, który również pełnił różne funkcje społeczne.  W części remizy OSP znajdują się dwa garaże na wozy strażackie wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, pomieszczeniami magazynowymi, pomieszczeniem dyżurnym oraz charakterystyczną wieżą. W drugiej części budynku znajduje się sala wielofunkcyjna przeznaczona dla 45 osób wraz z zapleczem technicznym, częścią socjalno-sanitarną oraz siłownią.

Nasadzenia w Zgłobicach to kontynuacja tego typu prac. Przypomnijmy, w ostatnich tygodniach, nie do poznania zmieniły się m.in. trzy największe skarpy w Koszycach Małych i Porębie Radlnej.

Osoby sprzątające, konserwatorzy czy pracownicy kuchni zatrudnieni w placówkach oświatowych w Gminie Tarnów upiększyli i uporządkowali z kolei tereny wzdłuż dróg, na skarpach, poboczach i skwerach, gdzie pojawiły się nowe, różnobarwne kwiaty, drzewa i krzewy – róże i tulipany, lipy, akacje, śnieguliczki, czy lawenda. {Play}