Mowa o budynku Remizy OSP wraz z Domem Kultury, który stanął w centrum tej miejscowości. To zmiana jakości architektonicznej i komfort dla użytkowników. Obiekt wielofunkcyjny powstał w miejscu dawnego, który był w bardzo złym stanie technicznym. Budowa trwała półtora roku i kosztowała blisko 4 miliony 135 tysięcy złotych. – To jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, przestrzenny, komfortowy, jest perełką Zgłobic. Jesteśmy dumni, że został on doceniony także na arenie ogólnopolskiej i trafił do tak prestiżowego konkursu. To oznacza, że o Zgłobicach będzie głośno, a budynek, o którym mowa naprawdę warto zobaczyć – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Dom Kultury z pomieszczeniami Remizy OSP to nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek mieszczący w sobie kilka funkcji społecznych. W części remizy OSP znajdują się dwa garaże na wozy strażackie wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, pomieszczeniami magazynowymi, pomieszczeniem dyżurnym oraz charakterystyczną wieżą. W drugiej części budynku znajduje się sala wielofunkcyjna przeznaczona dla 45 osób wraz z zapleczem technicznym, częścią socjalno-sanitarną oraz siłownią.

Dom Kultury będzie miejscem spotkań i różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. – Strażacy natomiast zyskali dla siebie komfortową przestrzeń, mają zapewnione godne warunki. To prężnie działająca w Zgłobicach Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonująca w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym – dodaje Grzegorz Kozioł.

Na etapie tworzenia koncepcji budynku i jego założeń funkcjonalnych odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami lokalnych organizacji społecznych. Inwestorem jest Urząd Gminy Tarnów, wykonawcą Firma Handlowo – Usługowa Efekt Jarosława Smosny w Koszycach Wielkich.

W uzasadnieniu kapituły konkursowej czytamy: Budowa Domu Kultury z pomieszczeniami Remizy OSP Zgłobice to najciekawsza modernizacja ukończona do 2019 roku, przeszedł pomyślnie procedury konkursowe i zakwalifikował się do udziału w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Modernizacja Roku &Budowa XXI wieku i jest już na interaktywnej mapie Polski wraz z indywidualną wizytówką obiektu.

Dodajmy, że konkurs pod hasłem Modernizacja Roku &Budowa XXI wieku, którego partnerem medialnym jest dziennik Rzeczpospolita, odbywa się po raz dwudziesty czwarty. Celem jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami.

Konkurs promuje nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie nowych wysokiej jakości materiałów i wysokie efekty ekologiczne. {Play}