Gmina Tarnów otrzymała bon inwestycyjny w ramach ogłoszonej niedawno rządowej Tarczy Antykryzysowej 4.0. To aż 1 323 107 zł. – Dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej jest mocnym i odczuwalnym wsparciem dla samorządów, które również dosięgły problemy z finansami w związku z pandemią COVID-19. Dodatkowe pieniądze na inwestycje generują dodatkowe miejsca pracy, jest więc to dla nas podwójnie dobra wiadomość – mówi wójt, Grzegorz Kozioł. Jednostki samorządowe mają mniejsze dochody ze względu na fakt, że znacznie obniżyły się ich wpływy z podatków, głównie z CIT-u i PIT-u.

Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Promesy rządowe wręczała poseł, Anna Pieczarka. Wysokie wsparcie otrzymały wszystkie gminy powiatu tarnowskiego - dla całego powiatu tarnowskiego przeznaczono blisko 30 milionów złotych. Co ważne, środki mogą być wydane do końca przyszłego roku. – Jest więc czas, by spokojnie zaplanować ich przeznaczenie – dodaje Grzegorz Kozioł.

Do samorządów w całej Polsce trafiło łącznie 6 miliardów złotych: 5 miliardów dla gmin, miliard – do powiatów. Konkretna suma pieniędzy została obliczona na podstawie szczegółowych danych danego samorządu – pod uwagę brano m.in. ilość i wartość inwestycji, dochody i majątki samorządów.

Fundusz Inwestycji Samorządowych zainicjował Prezydent Andrzej Duda. Pieniądze od rządu można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, np. w szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej, a także inne działania podejmowane w poszczególnych gminach. {Play}