53 młodych mieszkańców gminy Tarnów, uczniów wszystkich typów szkół, odebrało stypendia finansowe, które w tym roku wyniosły po pięćset złotych.

To nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Trafiają do laureatów konkursów, olimpiad, zawodów, festiwali, przeglądów ogólnopolskich lub międzynarodowych.

Stypendia są przyznawane nieprzerwalnie od 2007 roku. Przed rokiem uczniowie otrzymywali po 350 złotych.

Dodajmy, że ze względu na epidemię koronawirusa, w tym roku stypendyści odbierali nagrody w kameralnym gronie, z zachowaniem środków ostrożności. Dotychczas, zwyczajowo młodzi ludzie nagradzani byli podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego organizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich.

Poniżej lista i zdjęcia Stypendystów Wójta Gminy Tarnów 2019/2020: {Play}