W najbliższą niedzielę, 28 czerwca odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po raz kolejny w wolnej Polsce wybierzemy Prezydenta. To jest nasz wielki przywilej jako obywateli suwerennego państwa. W niedzielę zadecydujemy, w jakim kierunku będzie rozwijać się nasza Ojczyzna przez kolejne lata.
Zachęcamy każdego uprawnionego do głosowania mieszkańca gminy Tarnów, aby skorzystał z przysługującego mu prawa i wziął udział w tych wyborach. Każdy głos ma znaczenie, każdy głos jest ważny.  Wspólnie świętujmy wolność i demokrację, idąc na wybory 28 czerwca!

Niech żyje Polska!   

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00-21.00. Podział Gminy Tarnów na obwody głosowania: {Play}