Radni gminy Tarnów udzielili wójtowi Grzegorzowi Koziołowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Co warte podkreślenia – przychody do budżetu w ciągu roku wzrosły (w stosunku do planu wyjściowego) o 18 mln zł. To, przede wszystkim, skutek pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje.

Skuteczności w sięganiu po dodatkowe pieniądze w niemal wszystkich obszarach działalności: od pomocy społecznej, przez oświatę, sport i kulturę, na inwestycjach drogowych kończąc, gminnemu samorządowi gratulowali poseł Anna Pieczarka oraz starostowie – Roman Łucarz i Jacek Hudyma.

Pozytywnie politykę finansową gminy za ubiegły rok oceniła także Regionalna Izba Obrachunkowa. Za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania Grzegorzowi Koziołowi była zdecydowana większość radnych. Absolutorium poparło 17 radnych, wstrzymało się 2. Za udzieleniem Wójtowi wotum zaufania było 17 radnych, a 2 przeciw. Szczegółowy, imienny rozkład głosowania zamieszczamy poniżej.

Szef gminnego samorządu dziękował wszystkim – radnym, sołtysom i współpracownikom za współpracę oraz za konstruktywną krytykę. – Jesteśmy zgraną załogą, nasze sukcesy, przede wszystkim w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje, są doceniane także w Krakowie czy w Warszawie. Jesteśmy chwaleni za sprawne działanie, za to Wam wszystkim dziękuję – mówił Grzegorz Kozioł.

Odniósł się on także do obecnej sytuacji w kraju związanej z pandemią koronawirusa. – Widząc co dzieje się wokół, priorytetem jest teraz dla mnie wsparcie dla naszych lokalnych przedsiębiorców, którzy w pierwszej kolejności dają ludziom miejsca pracy. Epidemia u nich i u nas spowodowała kłopoty, i oni i my, mamy mniejsze dochody. Trudności właścicieli firm spowodowały, że znacznie obniżyły się nasze wpływy z podatków, głównie z CIT-u i PIT-u. Dotyczy to wszystkich gmin w kraju. Trzeba mocno i dobrze współpracować, żeby to przetrwać – dodał. Wymiernym wyjściem naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców jest umorzenie podatków. Dotyczy to zwłaszcza tych, którym w związku z koronawirusem ustawowo zabroniono działalności (m.in. hotelarze, restauratorzy).

Realna pomoc dla lokalnych firm to także fakt, że mimo epidemii, gmina Tarnów nie zwolniła i nie zwalnia inwestycyjnego tempa. Budowane są, także ze środków zewnętrznych, nowe drogi i chodniki, remontowane miejsca rekreacji, trwają inwestycje w oświacie i kulturze. - W dobie epidemii, gdy kryzys gospodarczy realnie zagląda w oczy, samorządy często zamrażają inwestycje. My robimy dokładnie odwrotnie, by w tym trudnym czasie wesprzeć przedsiębiorców. Inwestycje dają przecież miejsca pracy, pozwalają właścicielom na zachowanie płynności finansowej i utrzymanie miejsc pracy – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Podczas sesji absolutoryjnej, odniósł się on także do kolejnej grupy społecznej, która wymaga wsparcia samorządu. Mowa o podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – osobach niepełnosprawnych, starszych, niesamodzielnych, dla których gmina Tarnów pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie tzw. opieki wytchnieniowej. To, jak sama nazwa wskazuje, możliwość wytchnienia, odpoczynku dla osób zajmujących się ciężko chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w formie opieki całodobowej.

Podczas sesji absolutoryjnej, władze gminy Tarnów oraz sołtysi, uroczyście podziękowali za długoletnią pracę przechodzącej na emeryturę Irenie Podrazie. Jej obowiązki przejął wieloletni pracownik działu finansowego Urzędu Gminy Tarnów, Łukasz Woskowicz.

Przypomnijmy, absolutorium to głosowanie na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Wotum zaufania natomiast dotyczy aprobaty lub dezaprobaty bieżącej działalności szefa danego samorządu na podstawie raportu o stanie gminy. Zostało ono wprowadzone jako nowelizacja ustawy o samorządach. {Play}

>>> GŁOSOWANIE ABSOLUTORIUM <<<

>>> GŁOSOWANIE WOTUM <<<