Wójt Gminy Tarnów informuje, że ze względu na planowany remont drogi gminnej i zatoki autobusowej w miejscowości Szczepanowice od dnia 6 lipca do 30 września 2020 roku autobus linii 239 kursujący do miejscowości Błonie będzie kończył kurs i zawracał na parkingu pod Domem Ludowym w Błoniu.

W związku z powyższym na czas trwania remontu parking zostanie wyłączony z obecnego sposobu użytkowania za wyjątkiem publicznego transportu zbiorowego. {Play}