Od 1 lipca można składać już online wnioski o świadczenie „Dobry start”, czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wnioski w formie tradycyjnej, będzie można złożyć od 1 sierpnia. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci, to rządowe wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Dla kogo świadczenie dobry start?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak dostać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski online już teraz

Wniosek o świadczenie „Dobry start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 można składać online już od 1 lipca 2020 r. za pośrednictwem:
- systemu bankowości elektronicznej banków,
- internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny):
    za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
    za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Papierowe wnioski od 1 sierpnia

Wniosek będzie można złożyć również osobiście, drogą tradycyjną w formie papierowej, ale dopiero od od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Miejscem składania i realizacji wniosków będą te  same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, czyli w naszej gminie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kiedy otrzymam wsparcie?

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Więcej pieniędzy w domowym budżecie

Rodziny otrzymają nową formę wsparcia bez względu na dochód. Warto podkreślić, świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Dodajmy, że świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów. {Play}