Mimo letniej kanikuły, Urząd Gminy Tarnów nie zwalnia tempa. W całej gminie Tarnów realizowane są zarówno poważne zadania inwestycyjne, jak i te nieco mniejsze, lecz ważne dla mieszkańców. - Na realizację większości z nich udało się pozyskać środki zewnętrzne. To zarówno budowy dróg, placów zabaw i obiektów użyteczności publicznej – wylicza wójt, Grzegorz Kozioł. 

Właśnie zakończyła się budowa placu zabaw przy szkole w Błoniu, obiekt jest już po odbiorze technicznym. Koszt całości to blisko 140 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło blisko 61 tysięcy.

W Tarnowcu z kostki brukowej budowana jest droga poprzeczna od ul. Prusa. Koszt inwestycji to 230 tysięcy złotych, a dotacja ze środków wojewody – z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 133 tysiące złotych. W Zbylitowskiej Górze przebudowywana jest ulica Miła. Obecnie trwają tam prace porządkowe i uzupełniające. Inwestycja kosztuje milion 47 tysięcy złotych, dofinansowanie w wysokości blisko 729 tysięcy pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Poważne zadanie to także przebudowa ul. Sportowej w Tarnowcu. Remont dotyczy nie tylko nawierzchni, ale i chodnika o powierzchni asfaltowej. Zakończenie zaplanowano na październik. Koszt inwestycji wynosi blisko 2 miliony złotych, a dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – blisko milion 300 tysięcy.

Ze środków własnych gminy Tarnów, za 180 tysięcy złotych do tzw. stanu surowego otwartego, w Łękawce budowana jest remiza z funkcją Domu Kultury. Prace właśnie się rozpoczęły. Obecnie wykonywane są ławy fundamentowe.

W Zawadzie z kolei przy tamtejszej szkole budowana jest stołówka. W bieżącym roku wykonany będzie stan surowy otwarty z dachem za kwotę 380 tysięcy złotych. To środki własne z budżetu gminy Tarnów.

W Zbylitowskiej Górze dobiega końca adaptacja poddasza w budynku wielofunkcyjnym. W wyniku prac renowacyjnych uzyskano dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie różnego rodzaju zajęć tematycznych wraz z aneksem kuchennym. Koszt zadania to 150 tysięcy złotych, z czego 57 tysięcy to dofinansowanie z Ministerstwa Kultury oraz blisko 32 tysiące – z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace zakończą się do końca lipca.

Ze środków własnych samorządu zakończono kolejny etap kanalizacji w Porębie Radlnej (37 tysięcy złotych), trwa budowa kaplicy cmentarnej w Tarnowcu (blisko 260 tysięcy złotych), powstaje chodnik w Woli Rzędzińskiej (blisko 240 tysięcy złotych) oraz w miejscowości Jodłówka Wałki (16,5 tysiąca złotych). Niebawem na drogach gminnych uzupełniane będą ponadto nakładki asfaltowe.

Przykłady inwestycji realizowanych obecnie w gminie Tarnów:

Remont ulicy Miłej w Zbylitowskiej Górze

Rozbudowa placu zabaw w Błoniu

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze