W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (alarm - trzyminutowy modulowany dźwięk,  odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny. {Play}