Pomimo epidemii gmina Tarnów nie zwolniła inwestycyjnego tempa. W całej gminie realizowane są nowe przedsięwzięcia budowlane, trwają ważne inwestycje drogowe.

W Zbylitowskiej Górze dobiega końca przebudowa i adaptacja poddasza w budynku wielofunkcyjnym, gdzie powstały dodatkowe pomieszczenia, które już wkrótce będą służyły środowisku lokalnemu. Koszt przedsięwzięcia to około 150 tys. zł. Gmina na tą inwestycję pozyskała dotację zarówno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Zawadzie rozpoczyna się rozbudowa miejscowej szkoły podstawowej, w której powstają pomieszczenia stołówki.

W Łękawce rozpoczęła się budowa domu kultury z pomieszczeniami dla remizy OSP. W tym roku wykonany zostanie tzw. stan zerowy obiektu, czyli fundamenty.
Trwa budowa kaplicy cmentarnej w Tarnowcu. W tym roku powstanie tzw. stan surowy, w kolejnym roku planuje się kontynuację prac.

W Tarnowcu również dobiega końca budowa łącznika od ul. Prusa do ul. Sanguszki. Mieszkańcy już wkrótce będą mogli korzystać tam z wygodnej drogi z kostki wraz z najazdowym chodnikiem. Na tą drogową inwestycję także pozyskano środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych.

W budowie są chodniki przy drogach powiatowych. Inwestycje te realizuje gmina wspólnie z powiatem tarnowskim.  Przy drodze powiatowej w Woli Rzędzińskiej I jest budowany chodnik wraz z kanalizacją opadową. Jego długość to blisko 300 metrów. Powstaje też fragment chodnika przy drodze powiatowej w Jodłówce-Wałkach.

Dzięki dobrej współpracy samorządów gminnego i województwa, przy drodze wojewódzkiej w Tarnowcu remontowany jest odcinek chodnika od ulicy Środkowej do granicy miasta. Co ważne, inwestycja jest w pełni finansowana ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Jeszcze w tym roku mieszkańcy mogą liczyć na kolejne inwestycje w obszarze dróg, w tym kolejne nakładki asfaltowe. {Play}