Mowa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE – to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. To inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Prace związane z odpowiednimi przyłączami były prowadzone podczas wakacji. – Przed nowym rokiem szkolnym, nasze gminne placówki są więc wyposażone w nowoczesne, szybkie i bezpieczne łącza internetowe. To bardzo ważna inwestycja w bazę oświatową – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Szybkie łącza światłowodowe posiadają zabezpieczenia, które chronią dzieci przed dostępem do treści potencjalnie niebezpiecznych takich jak pornografia, hazard czy cyberprzestępstwa, a także przed dostępem do szkodliwego oprogramowania z zewnątrz. Mowa o wirusach oraz włamaniach.

Szkoły w gminie Tarnów dołączyły do sieci światłowodowej ministerstwa w lipcu i sierpniu. To oznacza, że od września uczniowie będą korzystali z szybkiego dedykowanego symetrycznego łącza 100 MB/s. Sieć OSE to także bezpieczny hotspot dla uczniów. Operatorem sieci jest NASK – Państwowy Instytut Badawczy, a całość projektu została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej.

Reasumując, program OSE działa w celu:

  • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
  • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
  • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
  • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

Więcej informacji o projekcie na stronie https://ose.gov.pl/.