W dniu 19 sierpnia w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Tarnów.
 
Sesję rozpoczęła uroczystość wręczenia Medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” dla Antoniny i Jana Wiśniowskich z Woli Rzędzińskiej. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Piotr Waręcki oraz wójt Grzegorz Kozioł wręczyli Państwu Wiśniowskim srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” nadany przez Ministra Obrony Narodowej, jako rodzicom, którzy wychowali co najmniej trójkę dzieci na wzorowych żołnierzy.

Następnie w trakcie sesji radni wyrazili zgodę na zawarcie Porozumienia na wspólną realizację zadania pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim. W ramach porozumienia proponuje się współfinansować zadanie p.n. „Bezpieczni piesi – poprawa infrastruktury przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1350K w miejscowości Zbylitowska Góra”.

Radni przyznali też dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina Biskupa  w Zawadzie. Dotację przyznano na częściowe pokrycie kosztów konserwacji techniczno-estetycznej polichromii chóru muzycznego wraz z późnogotyckimi kwaterami z tryptyku z rozesłaniem apostołów w kościele parafialnym p.w. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 20 tysięcy złotych. Radni obradowali również nad kilkoma innymi uchwałami, w tym m.in. nad zmianami uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnów, dyskutowali również nad bieżącymi sprawami. {Play}