W związku z zagrożeniem koronawirusem, wszystkie placówki oświatowe muszą się dostosować do szczegółowych wytycznych. Polegają one głównie na zachowaniu określonych norm sanitarnych.

– Nasze szkoły są przygotowane na przyjęcie dzieci, łącznie ze żłobkiem i przedszkolami. Są one zaopatrzone w płyny do dezynfekcji oraz termometry. Trwają ponadto ostatnie prace przy dopracowywaniu procedur szkolnych na czas pandemii. Wszystkie placówki rozpoczynają pracę od 1 września – mówi Daniel Beściak z Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów.

Dyrektorzy szkół w gminie Tarnów przygotowują się także na 1 września, czyli samo rozpoczęcie roku szkolnego.  Nie będzie zwyczajowej akademii powitalnej, lecz uczniowie spotkają się w odrębnych salach lekcyjnych. – Jesteśmy przygotowani w kwestii dezynfekcji, uczniowie do szkoły będą wchodzić samodzielnie, z wyjątkiem maluszków, którzy mury naszej placówki będą przekraczać po raz pierwszy. W ich przypadku rodzice będą mogli towarzyszyć dzieciom przez jakiś czas – mówi dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koszycach Wielkich, Mariusz Parcianko.

W niektórych szkołach, ze względu na bezpieczeństwo, skrócone zostały przerwy między lekcjami. - Uczniowie podczas przerw powinni nosić maseczki. Naukę zorganizowaliśmy tak, aby, w miarę możliwości, uczniowie jak najmniej się przemieszczali. Będą musieli, co oczywiste, przejść na lekcje wychowania fizycznego, informatyki czy języka angielskiego, lecz większość czasu, będą spędzać w jednej klasopracowni – dodaje Mariusz Parcianko.

Placówki oświatowe – szkoły, żłobki i przedszkola otrzymały wytyczne od Małopolskiego Kuratora Oświaty. Ten deklaruje, że wspólnie z pracownikami inspekcji sanitarnych zorganizował spotkania ze wszystkimi dyrektorami szkół i przedszkoli w Małopolsce.

Małopolski Kurator Oświaty stoi na stanowisku, że wszystkie szkoły i placówki powinny rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym. Obowiązkiem wszystkich dorosłych jest otoczenie młodych ludzi troskliwą opieką, przywrócenie ich do życia we wspólnocie szkolnej. Tylko umożliwienie bezpośredniego kontaktu z nauczycielami oraz  koleżankami i kolegami, może w procesie nauczania i wychowania zatrzymać traumę dzieci i młodzieży pozostających w izolacji od marca tego roku. Małopolski Kurator Oświaty apeluje do wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli, aby zapewnili swoim uczniom warunki do spokojnego, bezpiecznego funkcjonowania w przyjaznym środowisku szkolnym – czytamy w piśmie. {Play}