Po kilku miesiącach zdalnego nauczania, które wymusiła sytuacja epidemiologiczna, wracamy do rzeczywistości szkolnej. Nasze placówki są przygotowane na przyjęcie dzieci, dostosowaliśmy się do wszelkich procedur sanitarnych, bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu. Dysponujemy szczegółowymi wytycznymi od Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym zakresie, wszyscy dyrektorzy szkół są z nimi zaznajomieni. Nowa rzeczywistość szkolna będzie od września dostosowana do określonych wymogów sanitarnych.

Stoimy na stanowisku, że dzieciom i młodzieży trzeba jak najszybciej umożliwić bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem szkolnym – z nauczycielami, koleżankami i kolegami. Chcemy przerwać trwającą od marca izolację najmłodszych.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF podaje, że życie ponad 80% uczniów w 130 krajach świata uległo zmianie w związku z zamknięciem szkół, spowodowanym rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. To bezprecedensowa sytuacja, albowiem nigdy wcześniej tak duży odsetek młodych ludzi nie był pozbawiony możliwości uczestniczenia w prowadzonym w warunkach szkolnych procesie edukacji.

Doświadczenia i relacje samych uczniów wskazują, że niekiedy po początkowym zachwycie spowodowanym możliwością niechodzenia do szkoły, pojawiały się zupełnie inne emocje – odosobnienie, smutek, strach, niepokój czy nawet złość.

Na początek nowego roku szkolnego 2020/2021, wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkół w gminie Tarnów życzę dużo siły, wytrwałości, silnej motywacji oraz jak najwięcej radosnych dni. Niech w Waszej codzienności dominują przyjaźń i dobro otaczających Was ludzi. Niech Wasz trud edukacyjny i wychowawczy będzie owocny i doceniany.

Rodziców, będących bardzo ważną składową  społeczności szkolnej, proszę o wsparcie wysiłków Nauczycieli, wspólne wypracowywanie rozwiązań oraz życzliwość.

Pozwólcie Państwo, że na koniec zacytuję słowa amerykańskiego przemysłowca, inżyniera oraz założyciela Ford Motor Company, które szczególnie do mnie przemawiają. Henry Ford mawiał: Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

Życzę Wszystkim, aby mimo niełatwych czasów, czasów wyzwań i mierzenia się z problemami, dominowały one w naszych przekonaniach i w naszych sercach. {Play}

Z serdecznym pozdrowieniem,
Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł