Mowa o porozumieniu komunalnym zawartym w dniu 23 października 2000 roku pomiędzy Gminą Tarnów a Gminą Miasta Tarnowa w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego.

W piśmie prezydenta czytamy: Od dnia 1 stycznia 2021 roku obsługa linii komunikacji miejskiej na terenie Gminy Tarnów będzie możliwa pod warunkiem zawarcia nowego porozumienia międzygminnego określającego zmodyfikowane zasady partycypacji gmin w kosztach powierzonych zadań.

Co to oznacza w praktyce? – Prezydent proponuje naliczanie kosztów nie jak dotychczas za wozokilometr, lecz proporcjonalnie do tzw. rentowności kursów. Oznacza to znaczny wzrost kosztów dla gminy Tarnów przy zachowaniu obecnych kursów. Realnie, płacąc miastu jeszcze więcej, nie dostaniemy nic więcej. To jest nie do zaakceptowania – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Radni zobowiązali wójta do wypracowania, optymalnego i korzystnego dla mieszkańców gminy Tarnów rozwiązania. Trwają rozmowy przedstawicieli Urzędu Gminy Tarnów i radnych. – Propozycji może być kilka: albo sami zorganizujemy komunikację zbiorową, albo podejmiemy się tego zadania wraz z ościennymi samorządami, które są w podobnej sytuacji i wspólnie wybierzemy przewoźnika w przetargu. Każda z tych opcji wymaga szerszej konsultacji i zgody radnych – dodaje.  

Przypomnijmy, trzy miesiące temu miasto proponowało zmianę porozumienia z gminą Tarnów w sprawie komunikacji miejskiej. Dotyczyła ona uzależnienia dotacji gminy Tarnów od przychodowości poszczególnych linii komunikacyjnych. Ostatecznie gmina Tarnów otrzymała wypowiedzenie porozumienia.

Na podstawie dotychczasowej umowy, autobusy komunikacji miejskiej w Tarnowie obsługują linie komunikacyjne na terenie gminy Tarnów, która proporcjonalnie do wozokilometrów realizowanych na terenie porozumiewających się gmin, partycypuje w kosztach obsługi linii na zasadach określonych w porozumieniu.

W praktyce, w ubiegłym roku, teren gminy Tarnów obsługiwało łącznie 10 linii komunikacji miejskiej, na których wykonano łącznie przeszło 609 162,7 km. Koszty poniesione przez Gminę Tarnów za funkcjonowanie komunikacji miejskiej w 2019 r. wyniosły około 3 milionów 300 tysięcy złotych. Dopłata do 1 wozokilometra to 5,21 zł. Wysokość dotacji gminy Tarnów wynika z proporcji ilości kilometrów wykonywanych na terenie gminy Tarnów do ilości kilometrów wykonywanych łącznie na terenie miasta oraz gminy Tarnów w 2019 roku i udział procentowy Gminy Tarnów wyniósł dokładnie 14,41%, co w kosztach całościowych przełożyło się na kwotę 3 milionów 300 tysięcy.

Warto dodać, że koszty partycypacji w utrzymaniu komunikacji zbiorowej na przełomie ostatnich lat sukcesywnie szły w górę. Bez zwiększenia ilości kursów, koszty dla gminy rosły. Dla przykładu, gmina Tarnów w 2010 roku dopłaciła do całego systemu przeszło milion złotych, pięć lat później – blisko 2 miliony, a przed rokiem, jak wspomnieliśmy, już 3 miliony 300 tysięcy. – Pod względem jakości jesteśmy zadowoleni ze współpracy komunikacyjnej z miastem, pewien niesmak budzi jednak nierówne traktowanie. Dla przykładu, rodziny wielodzietne z Tarnowa już korzystają z odpowiednich ulg, a takie same z gminy Tarnów – nie. Najmłodszym z Tarnowa dużo wcześniej wprowadzono bezpłatne przejazdy autobusami, a „nasze” dzieci mogą z nich korzystać dopiero po drugiej interwencji – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Prezydent wypowiedział umowę z czteromiesięcznym wyprzedzeniem. Dotyczy to także gmin Pleśna i Lisia Góra. {Play}