Zakończyła się budowa nowej drogi w Tarnowcu – łącznika od ul. Prusa do ul. Sanguszki. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowego ciągu pieszo-jezdnego wybudowanego z odwodnieniem, o nawierzchni z kostki betonowej oraz z wygodnego chodnika najazdowego. Długość nowej drogi to około 150 metrów.

Dla nas ta droga jest dużym ułatwieniem, ale przede wszystkim poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, którzy mogą teraz wygodnym skrótem omijać drogę wojewódzką chociażby odprowadzając dzieci do przedszkola – mówi sołtys Jan Nowak.

Na tą ważną inwestycję Gmina Tarnów pozyskała dofinansowanie rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 133 tysiące złotych, gdzie wartość całej inwestycji to 227 tysięcy zł. {Play}