Taki jest wniosek z analizy opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wyników egzaminu ósmoklasisty 2020. Ogółem, w województwie małopolskim, przystąpiło do niego blisko 30 tysięcy młodych ludzi, w powiecie tarnowskim – niespełna 1800, a w gminie Tarnów – 180 osób. – Analiza efektów nauczania w szkołach gminy Tarnów napawa optymizmem, wszystkim bardzo gratulujemy – mówi wójt, Grzegorz Kozioł. – To efekt pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Liczymy, że z roku na rok nasze placówki będą trzymały poziom – dodaje z uśmiechem.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w województwie małopolskim w tym roku wyniosły 62%, w powiecie tarnowskim 64%, w gminie – 67%. Matematyka wypadła następująco: województwo – 51%, powiat – 48%, gmina – 52%, z języka angielskiego natomiast: województwo – 57%, powiat – 52% i gmina – 62%.

Raz jeszcze gratulujemy i poniżej publikujemy szczegółowe zestawienie efektów nauczania uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w gminie Tarnów. {Play}