Mowa o właścicielach nieruchomości, gruntów czy lasów, którzy opłatę powinni uiścić do 15 września br. Szczegółowy harmonogram poboru podatków (miejsce oraz godziny) zaproponowany przez sołtysów publikujemy w poniższej tabelce. - Opłat można dokonywać także przelewem, do czego, ze względu na zagrożenie koronawirusem szczególnie zachęcamy, lub w kasie w Urzędzie Gminy Tarnów - mówi skarbnik Urzędu Gminy Tarnów, Łukasz Woskowicz.

Przypomnijmy, podatki od nieruchomości, rolny i leśny reguluje się cztery razy w roku w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na podstawie doręczonej decyzji z gminy oraz złożonych przez podatnika deklaracji.

W ciągu roku podatek od nieruchomości opłacany jest do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Terminy te dotyczą wyłącznie osób fizycznych. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – opłaty regulują za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, czyli do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Dla osób, które podatek chcą zapłacić przelewem, podajemy numer konta: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - oddział Tarnów: 08 8589 0006 0250 0926 0360 0001. Adres odbiorcy: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Należy też wpisać tytuł przelewu i kwotę. {Play}