Poprawia się komfort na drogach gminnych. Te wytypowane do remontu w bieżącym roku, są już naprawione. To blisko dziesięć odcinków dróg w niemal wszystkich miejscowościach gminy Tarnów. Koszt – blisko 250 tysięcy złotych.

Nakładki pojawiły się m.in. w Radlnej, na drodze nr 86 koło elektrowni oraz w Nowodworzu koło Domu Ludowego. Do tych dwóch inwestycji, po około 20 tysięcy złotych, przekazały fundusze sołeckie. Resztę dołożyła gmina Tarnów.

Efekty prac drogowców widać także w miejscowości Jodłówka Wałki, w Łękawce i Zawadzie. Nowe nakładki asfaltowe są także przy ul. Dalszej w Zbylitowskiej Górze oraz przy ul. Zakątnej w Zgłobicach.

To jeszcze nie koniec. Lada chwila wykonana będzie nowa nawierzchnia ulicy bocznej od Ablewicza w Koszycach Wielkich. Drogowcy niebawem wchodzą w teren.

Nowe nakładki asfaltowe na drogach gminnych pojawiają się każdego roku. W zakresie inwestycji drogowych towarzyszą większym przebudowom i modernizacjom.

Jak informowaliśmy, zakończyła się gruntowna przebudowa ulicy Miłej w Zbylitowskiej Górze. Zakres prac obejmował nie tylko budowę nowego odcinka drogi wykonanego w nowoczesnej, betonowej technologii, ale i przebudowę wodociągu oraz kanalizacji opadowej. Jest też nowa droga w Tarnowcu – łącznik ul. Prusa do ul. Sanguszki. To nowy ciąg pieszo-jezdny wybudowany z odwodnieniem, o nawierzchni z kostki betonowej oraz z wygodnego chodnika najazdowego. Poważne zadanie to także przebudowa ul. Sportowej w Tarnowcu. Remont dotyczy nie tylko nawierzchni, ale i chodnika o powierzchni asfaltowej. Zakończenie zaplanowano na październik. {Play}