Kosztem 55 tysięcy złotych przeprowadzone zostały prace modernizacyjne przy zabytkowej plebani przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym możliwa była wymiana pokrycia dachowego przedsionka, wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi. – Mamy świadomość dziedzictwa historycznego na naszym terenie. Cenimy wartość naszych zabytków, dlatego sukcesywnie podejmujemy prace renowacyjne, by zachować je dla potomnych. Co ważne, na większość prac udaje się pozyskać dofinansowanie – mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Dotacja w wysokości 50 tysięcy złotych na remont plebani pochodzi z Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa, w którym swój udział ma gmina Tarnów i posiada swój limit środków finansowych na renowację zabytków. Pozostałą wartość inwestycji, czyli 5 tysięcy złotych to wkład własny Parafii.

Na to zadanie inwestycyjne została zawarta umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego Nr 01471-6935-UMO611387/19 z dnia 27.02.2020 roku.  

Operacja pn. „Wymiana dachu nad przedsionkiem wschodnim budynku mieszkalnego - plebanii oraz wymiana rynien i rur spustowych przy plebanii”.

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez remont budynku mieszkalnego - plebanii w Zbylitowskiej Górze, tj. obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków Gminy Tarnów do momentu złożenia wniosku o płatność.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.