Otwarcie ofert w nowym przetargu odbędzie się 20 października. Od jego efektów zależeć będą ceny na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wszystkie okoliczności wskazują, że od nowego, 2021 roku, opłaty dla mieszkańców wzrosną prawdopodobnie o ok. 30-40%.

3 września odbyło się otwarcie ofert w pierwszym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Tarnów. Złożone zostały trzy oferty z cenami za odbiór tony odpadów w przedziale od przeszło 1040 złotych, do blisko 1300 złotych za jedną tonę odpadów. Ostatecznie przetarg został unieważniony ze względów formalnych oraz zbyt wysokich cen znacznie przewyższających obecnie obowiązujące kwoty.

Przypominamy, że jest nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak informowaliśmy, obowiązuje on od 1 marca. Opłaty naliczane są nie jak dotychczas od gospodarstwa domowego, ale od liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości. – Prosimy naszych mieszkańców, którzy nie wypełnili jeszcze nowych deklaracji, by zrobili to jak najszybciej – mówi zastępca wójta, Sławomir Wojtasik.

Nowe deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów na Dzienniku Podawczym (w pokoju nr 6A) lub przesłać pocztą. Wszelkich informacji udziela Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Tarnów pod numerem telefonu 14 kierunek 688–01–60. {Play}