Kolejny mieszkaniec naszej gminy, Pan Stanisław Zborowski z Tarnowca dołączył do grona 100-latków. Z życzeniami i upominkiem od samorządu gminnego jubilata odwiedzili wójt Grzegorz Kozioł oraz kierownik referatu społeczno-administracyjnego Maria Golonka. W trakcie spotkania goście oraz rodzina mieli okazję wysłuchać wspomnień Pana Stanisława.

Pan Stanisław Zborowski urodził się 8 września 1920 roku w Burzynie, gdzie uczęszczał też do młodszych klas szkoły podstawowej, by ukończyć ją w Tuchowie. Następnie kontynuował edukację w tarnowskiej szkole mechanicznej.

Wejście w dorosłość Pana Stanisława zbiegło się z tragicznym czasem wybuchu II wojny światowej i wezwaniem do wojska. Walcząc w szeregach Wojska Polskiego dotarł do granicy ZSRR. W dniu 17 września 1939 roku był naocznym świadkiem  agresji sowieckiej na Polskę, widział wyłapywanie i wywożenie przez Armię Czerwoną polskich oficerów. Cudem, chowając się w sianie, przeżył zbrodnie dokonywane przez nacjonalistów ukraińskich na polskich żołnierzach…

Pan Stanisław został wzięty do sowieckiej niewoli, z której udało się uciec i dostać do Przemyśla, gdzie ponownie dostał się w ręce okupantów – tym razem niemieckich. W niewoli niemieckiej, w obozie wojskowym przebywał przez 2 lata, a kolejne 2 lata spędził w hitlerowskim obozie pracy. Pod koniec wojny Pan Stanisław uciekł z obozu, dzięki czemu powrócił po latach niewoli do ukochanej Ojczyzny.

W okresie powojennym Pan Stanisław zrobił kurs samochodowy i rozpoczął pracę w tarnowskim PZGS, gdzie przepracował 15 lat, a następnie zatrudnił się w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym i kolejno w Przetwórstwie Owocowo-Warzywnym, przechodząc w latach 80-tych na emeryturę.
Ze swoją ukochaną żoną Ireną zamieszkali w Tarnowcu, gdzie przeżyli wspólnie długie lata i doczekali się dwójki dzieci, wnucząt i prawnucząt. Obecnie Pan Stanisław jest pod opieką najbliższej rodziny.

Recepta na długowieczność Pana Stanisława? Słuchać lekarzy, regularnie i zdrowo się odżywiać. Jak dodaje, za wszystkie piękne chwile w swoim życiu, dziękuje Bogu i ludziom.

W imieniu samorządu gminy Tarnów składamy Panu Stanisławowi wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i samych dobrych dni. {Play}