Zastąpi na stanowisku Annę Chmurę, która pełniła tę funkcję przez ostatnich siedemnaście lat, a w wyniku wygranego konkursu została dyrektorem Centrum Sztuki Mościce. Anna Filar także wygrała konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu. - Moja wizja szkoły opiera się na założeniu, że ma być to placówka przyjazna dziecku, otwarta na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców. Pragnę posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem służyć całej społeczności szkolnej – mówi Anna Filar.

Anna Filar stawia na mocną współpracę z nauczycielami i rodzicami. - Bardzo dużo zależy od kadry nauczycielskiej. Nauczyciele powinni być świadomi tego, jak bardzo wizerunek szkoły zależy od nich samych. Powinniśmy wykazywać gotowość uczenia się nowych umiejętności po to, aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom, a także powinniśmy być kreatorami własnej drogi rozwoju – dodaje.

Anna Filar jest nauczycielem od dziesięciu lat. Pracę w szkolnictwie zaczynała w Łękawce, gdzie mieszka, później została dyrektorem Gminnego Żłobka w Woli Rzędzińskiej „Maluszek”. Ukończyła teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - oddział w Tarnowie, podyplomowo – edukację przedszkolną i wczesnoszkolną z językiem angielskim, bibliotekoznawstwo oraz zarządzanie w oświacie. Pracę w Tarnowcu rozpocznie od listopada.  {Play}