Gmina Tarnów uzyskała kolejne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja stanowi 60% wartości zadania. – Zewnętrzne, duże pieniądze bardzo nas cieszą, to następny, inwestycyjny krok do przodu dzięki środkom, które dostajemy. Nie musimy ich wydawać z własnego budżetu – mówi zastępca wójta, Sławomir Wojtasik.

Remont będzie prowadzony w roku przyszłym, lecz prace przygotowawcze rozpoczną się jeszcze w roku bieżącym. Modernizacja będzie dotyczyć wyrównania ubytków w jezdni,

uzupełnienia podbudowy z kruszywa, wymiany zaworów wodociągowych i kratek ściekowych, uzupełnienia kruszywa na poboczach, aż po wymianę nawierzchni asfaltowej na nową.

Urząd Gminy Tarnów ogłosił przetarg na to zadanie. Lada chwila otwarcie ofert.

Przypomnijmy, że to w ostatnim czasie kolejne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Ze środków zewnętrznych z tego źródła wykonano m.in. remont ulicy Sportowej w Tarnowcu, ul. Miłej w Zbylitowskiej Górze czy ul. Prusa w Tarnowcu. {Play}