To opracowanie naukowe, które rokrocznie powstaje z inicjatywy Instytutu Studiów Wschodnich. Grupa siedmiu naukowców z Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego analizuje sposób gospodarowania pieniędzmi przez samorządy. Źródłem są oficjalne sprawozdania finansowe gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich, miast na prawach powiatu i powiatów ziemskich składane do Okręgowych Izb Obrachunkowych. Gmina Tarnów tryumfuje w powiecie tarnowskim, nieźle radzi sobie również w województwie oraz w kraju.

– To duży sukces i efekt gospodarnego, oszczędnego podejścia do pieniędzy, którymi dysponujemy, jak również duża sprawność w pozyskiwaniu źródeł zewnętrznych. Pierwsze miejsce w powiecie tarnowskim, 23 w województwie, 369 w Polsce spośród wziętych pod lupę 1547 gmin wiejskich w kraju, to znakomity wynik. On pokazuje, że nie żyjemy na kredyt, sporo inwestujemy, także dzięki dodatkowym pieniądzom, które rokrocznie udaje się nam zdobywać – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Dane dotyczą 2019 roku. Cały raport jest dostępny pod adresem http://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking/

Analiza jest istotna nie tylko dla samorządowców, ale i przedsiębiorców oraz, a może przede wszystkim dla mieszkańców, aby mogli sprawdzić jak z gospodarowaniem pieniędzmi radzą sobie samorządy lokalne. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w Karpaczu w dniach 9-11 grudnia 2020 r. {Play}