Rozmowa na temat poszukiwania rozwiązania w zakresie zapewnienia mieszkańcom gminy Tarnów korzystnej komunikacji autobusowej, zdominowała spotkanie wójta gminy Tarnów z nowym wojewodą małopolskim, Łukaszem Kmitą. Po wypowiedzeniu przez Miasto umowy na transport zbiorowy od 2021 roku, mimo trwających negocjacji na temat zawarcia porozumienia na nowych warunkach, gmina Tarnów szuka alternatywnego rozwiązania. – Wojewoda małopolski podzielił się cennymi uwagami, było to bardzo konkretne i robocze spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Mowa o możliwościach skorzystania z tzw. rządowego programu autobusowego, czyli Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w ramach którego wojewodowie uruchamiają nabory wniosków na dofinansowanie deficytowych linii komunikacyjnych. Program zakłada określone dopłaty do wozokilometrów, które mają zachęcać organizatorów do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej tam, gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne. Dodajmy, że szef małopolskiego samorządu, Łukasz Kmita, w przeszłości, kierował Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.

Spotkanie w Krakowie dotyczyło także tematów inwestycyjnych. Rozmawiano o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na remonty dróg  z Funduszu Dróg Samorządowych i korzystania z dofinansowania dla samorządów w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W obydwu przypadkach ruszyły kolejne nabory wniosków.
 
Przypomnijmy, że Minister Infrastruktury zaakceptował podział środków Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną przeznaczone w poszczególnych województwach na dofinansowanie dróg w 2021 roku. Jak informowaliśmy, gmina Tarnów dotychczas korzystała z tego źródła środków zewnętrznych, uzyskując dotacje na remonty nawierzchni. – Będą kolejne wnioski z naszej strony – dodaje wójt.

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej „Kooperacje przeciw COVID” z kolei, kolejne małopolskie jednostki samorządu terytorialnego mają szansę otrzymać pomoc przeznaczoną głównie na doposażenie stanowisk pracy służb pomocniczych do walki z epidemią. {Play}