Wójt Grzegorz Kozioł wziął udział w kolejnej, roboczej debacie poświęconej najbardziej aktualnym tematom, zadaniom priorytetowym dla szefów samorządów. W spotkaniu za pomocą komputerów wzięli udział ponadto przedstawiciele władz wojewódzkich – Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego w Krakowie. Rozmawiano m.in. o bieżącej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, możliwościach pozyskiwania środków pomocowych dla samorządów, nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 czy rządowych środkach do wykorzystania.

Spotkania tego rodzaju dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania samorządów czy też możliwość wymiany doświadczeń, mimo ograniczonych kontaktów międzyludzkich spowodowanych epidemią. To też wiele odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju województwa małopolskiego.

Organizatorem jest Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Spotkania robocze dotyczące bieżących spraw są organizowane cyklicznie. Gmina Tarnów uczestniczy w nich każdorazowo. {Play}