Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs otwarty w dziedzinie kultury pod hasłem „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”. W gronie tych, którzy otrzymają wsparcie finansowe jest Stowarzyszenie Orkiestra Dęta przy OSP w Woli Rzędzińskiej. 7 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego posłuży na zorganizowanie koncertu w ramach podtrzymania tradycji Orkiestr Dętych. 

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego umożliwia zakup wyposażenia, czy organizację wydarzeń związanych z  popularyzacją działalności orkiestr dętych, które mają się odbywać w różnej formie. 

W tym roku, zgodnie z regulaminem konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte” złożono w sumie 100 ofert. Dotacje otrzymało 51 z nich na łączną kwotę 350 tys. zł. 

Orkiestry dęte to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. To one towarzyszą przy różnych uroczystościach, pomagają młodemu pokoleniu odkrywać i rozwijać pasje. Są z nami przede wszystkim z okazji świąt narodowych, czy ważnych spotkań okolicznościowych. {Play}