Ochotnicy mogą wspierać drobne działania w zakresie walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – taki jest efekt rekonesansu w poszczególnych jednostkach strażackich na terenie gminy Tarnów. Z tego rodzaju prośbą do szefów małopolskich samorządów zwrócił się wicemarszałek Łukasz Smółka.


Niektóre zespoły strażackie w województwie będą musiały zakupić sprzęt medyczny, w znacznie lepszej sytuacji jest gmina Tarnów. Ogniomistrze z OSP dysponują w sumie trzynastoma butlami z tlenem, których termin przydatności będzie przedłużany na bieżąco. – Tam, gdzie terminy przydatności się kończą, butle z tlenem medycznym będą napełniane ponownie – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.


Co ważne, trzy jednostki OSP na terenie gminy Tarnów włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (Koszyce Małe, Wola Rzędzińska i Zgłobice) posiadają ponadto wyposażenie ochronne  w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa -  ubrania ochronne, gogle, rękawiczki jednorazowe i maseczki.


Strażacy ochotnicy funkcjonują ponadto w Białej, w miejscowości Jodłówka Wałki, w Koszycach Wielkich, w Łękawce, Porębie Radlnej i Zbylitowskiej Górze. 


Dodajmy, że w Małopolsce, w zależności od potrzeb, strażacy wspierają działania zespołów medycznych głównie w zakresie obsługi namiotów w przyszpitalnych punktach przyjęć, pomagają dezynfekować budynki użyteczności publicznej (budynki oświaty i nauki, domy pomocy społecznej) oraz dostarczają żywność i leki osobom objętym pomocą placówek społecznych oraz znajdującym się na kwarantannie. Większość niezbędnego sprzętu pozyskano dzięki środkom finansowym Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pochodzą one z funduszy europejskich. {Play}