Zadanie zgłoszone przez gminę Tarnów do Funduszu Dróg Samorządowych, jeszcze w tym roku, ma szanse na realizację. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań powiatowych i gminnych, które otrzymają dofinansowanie w ramach dodatkowego naboru wniosków na rok 2020, ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego w sierpniu br.

- Przetarg na wykonawcę remontu ul. Przeczna Droga w Zbylitowskiej Górze jest już rozstrzygnięty. Jeżeli tylko warunki pogodowe pozwolą, będzie ona gotowa jeszcze w tym roku – mówi zastępca wójta, Sławomir Wojtasik. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. Modernizacja Przecznej Drogi w Zbylitowskiej Górze, która łączy się z gruntownie zmodernizowaną niedawno ulicę Miłą oraz lasem Buczyna spowoduje, że powstanie logiczny i uporządkowany jeden ciąg komunikacyjny. – Najbardziej cieszy fakt, że jest to możliwe tak szybko. O remont tego odcinka prosili mieszkańcy, dlatego w ich imieniu i swoim dziękujemy władzom gminy za przychylne i skuteczne podejście do sprawy – mówi radny ze Zbylitowskiej Góry, Dariusz Żurek.

Remont Przecznej Drogi to koszt 400 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi aż 60% kosztów inwestycji. To oznacza, że z gminnego budżetu na to zadanie zostanie przeznaczone ok. 160 tysięcy złotych. Nowa nawierzchnia powstanie w nowoczesnej technologii betonowej. {Play}