To dobra informacja dla mieszkańców tej miejscowości w gminie Tarnów oraz dla wszystkich korzystających z tego fragmentu drogi powiatowej. Kolejny odcinek wraz z nową nakładką usytuowany wzdłuż wału przeciwpowodziowego do granicy z Bobrownikami, jest już wyremontowany. To inicjatywa radnych powiatowych i członków zarządu powiatu tarnowskiego, Tomasza Stelmacha oraz Mariusza Tyrki.

- Nowe inwestycje zawsze cieszą. Dziękujemy zarządowi powiatu tarnowskiego za dokończenie nowego asfaltu na drodze powiatowej w Białej. Mamy nadzieję na szybkie wykonanie również nowych zjazdów do naszych posesji oraz utwardzenie poboczy umożliwiających bezpieczne korzystanie z wyremontowanej drogi – mówi sołtys tej miejscowości, Stefan Kolak. - Stan nawierzchni w Białej jest obecnie znacznie lepszy niż w sąsiadującej z nią dzielnicy Tarnowa, Klikowej – dodaje Tomasz Stelmach.

W Białej został również poprawiony fragment nawierzchni i pobocza tuż obok domu komunalnego w kierunku gminnego parkingu. {Play}

zdjęcie: fb Tomasza Stelmacha