W rejonie nowego budynku domu kultury wraz z pomieszczeniami remizy OSP w tej miejscowości gminy Tarnów powstanie doświetlone i oznakowane przejście dla pieszych. Projekt będzie gotowy jeszcze w tym roku, zaś nowe, bezpieczne rozwiązanie komunikacyjne wraz z fragmentem chodnika (tzw. spocznikiem) ma się pojawić w roku przyszłym. To efekt spotkania członków Komisji Inżynierii  Ruchu Drogowego, która w tym miejscu odbyła się w połowie października. Przeanalizowali oni możliwości bezpiecznej lokalizacji przejścia dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie nowoczesnego obiektu wielofunkcyjnego w Zgłobicach.

- Dom kultury z pomieszczeniami remizy OSP to nowoczesny, dwukondygnacyjny obiekt, który ma w sobie kilka funkcji społecznych. Będzie on miejscem spotkań i różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Właśnie przeprowadza się tam miejscowa biblioteka. Przejście dla pieszych w tym miejscu poprawi bezpieczeństwo i komfort zarówno użytkowników, jak i mieszkańców. To newralgiczny teren – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Budowa przejścia dla pieszych w Zgłobicach to wspólne zadanie Gminy Tarnów i Powiatu Tarnowskiego zaaprobowane przez gminnych radnych na ostatniej sesji. Powstaje w ciągu drogi powiatowej nr  1350K w rejonie skrzyżowania ul. Topolowej i ul. Krótkiej. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi przeszło 8600 złotych, z czego 7600 tysięcy pochodzić będzie ze środków budżetu gminy Tarnów. Reszta to pieniądze Starostwa.

Po wykonaniu projektu, realizacja przejścia dla pieszych będzie możliwa po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel i zawarciu nowego porozumienia ze Starostwem Powiatowym. {Play}