Główny Urząd Statystyczny realizuje Konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu w ramach działań promocyjnych na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego. Uczestnikami konkursu mogą być gminy na terenie, których znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym w2020r.,a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020r. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada br. Wszystkie informacje, w tym Regulamin oraz adresy na jakie należy wysłać zgłoszenie, dostępne są: www.spisrolny.gov.pl. Koordynatorami konkursu na terenie województw są Urzędy Statystyczne. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 15 grudnia 2020 r., a ich lista zostanie opublikowana na stronie www.spisrolny.gov.pl. {Play}