W tych miejscach oraz na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy Tarnów zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania gminnej komunikacji publicznej od Nowego Roku. Informacje nie są natomiast zamieszczane na  przystankach na terenie miasta Tarnowa.

Jak już informowaliśmy, zakup biletów jednorazowych będzie odbywał się u kierowcy autobusu. Przy zakupie biletów miesięcznych, wieloprzejazdowych oraz m-kart uprawniających do bezpłatnych przejazdów będzie pobierana jednorazowo kaucja w wysokości 12 zł. Zakupu można dokonać od 30 grudnia br. (od 9.00-16.00) oraz 31 grudnia (od 8.00-14.00) w Jordan Group Biuro Podróży, ul. Pułaskiego 7 (poniedziałek – piątek od 9.00-16.00 oraz w soboty (od 9.00-14.00).

Informujemy ponadto, że istnieje możliwość zwrotu kosztów niewykorzystanych biletów okresowych zakupionych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Tarnowie. Należności będą zwracane w kasie biletowej w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 42 lub przy ul. Brama Pilzneńska 3 w dniu rezygnacji lub przelewem na konto bankowe. {Play}