Malowanie ścian, remonty podłóg a nawet dachu, wymiana sprzętu czy porządkowanie skarp – w gminnych szkołach, mimo że uczniów jeszcze w nich nie ma, sporo się dzieje. Pracownicy referatu gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Tarnów oraz szkolni konserwatorzy nie tracą czasu i zgodnie z zapotrzebowaniem dyrektorów, modernizują placówki w Woli Rzędzińskiej I, Tarnowcu oraz w Zgłobicach.

Remonty finansuje gminny samorząd. W niektórych przypadkach, jak np. w Tarnowcu, ich zakres jest naprawdę spory. - Wymieniamy podłogi, uczniowskie szafki, malujemy wszystkie sale, a skarpę od ulicy Na Wał, pokryliśmy agrowłóknina. Jest to możliwe dzięki dużej pomocy Gminy, za co bardzo dziękujemy – mówi dyrektor, Anna Filar. - Prac jest naprawdę sporo, nie zdążymy z wszystkim do powrotu uczniów, dlatego część zadań przełożymy na wakacje – dodaje.

A w gminnych szkołach rzeczywiście prace wre. - Działamy codziennie, bo wójt dał nam takie zadanie. Każdy ma swoją pracę do wykonania. Cieszy nas efekt – mówi Pan Józef, pracownik Urzędu Gminy Tarnów.

Minister zdrowia Adam Niedzielski i minister edukacji Przemysław Czarnek poinformowali w poniedziałek, że dzieci z klas I-III wrócą do szkół tuż po feriach, czyli już 18 stycznia. Następne decyzje dotyczące systemu oświaty będą uzależnione od statystyk epidemicznych.