To pieniądze, o które wnioskował samorząd gminy Tarnów. Program „Szkolny Klub Sportowy” 2021 organizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i objął 9 szkół z terenu gminy Tarnów. Dotacje są przeznaczone na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. - Stawiamy na usportowienie naszych uczniów, dlatego bardzo się cieszymy z kolejnego wsparcia w tym zakresie – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.


Z przyznanych środków w 2021 roku skorzystają: Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej, Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich, Szkoła Podstawowa im. KEN w Zbylitowskiej Górze, Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu, Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce oraz Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach.


Zajęcia sportowe w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego. Jego celem jest zainteresowanie sportem także uczniów, którzy rzadziej i z własnej woli podejmują aktywność fizyczną w czasie wolnym. Udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych jest bezpłatny. {Play}