Na tak zwane „czternastki”, czyli dodatki uzupełniające dla nauczycieli, którzy zarobili mniej niż wynosi przewidziane dla nich średnie wynagrodzenie, samorząd gminy Tarnów przeznaczył w tym roku blisko 600 tysięcy złotych. Otrzymali je pedagodzy w poszczególnych stopniach awansu zawodowego z wyjątkiem nauczycieli kontraktowych. - W ich przypadku nie było różnic w wynagrodzeniach – mówi Daniel Beściak z Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli.

 
Do nauczycieli stażystów zatrudnionych w szkołach gminnych, trafiło w sumie blisko 6 200 złotych, mianowanych – prawie 68 200 złotych, pedagodzy ze stopniem nauczyciela dyplomowanego natomiast otrzymali w sumie ponad 422 300 złotych.

W poprzednich latach kwoty potocznie zwanych „czternastek” były jeszcze wyższe, ze względu na fakt, że obecnie funkcjonują nowe kwoty dodatków wliczanych do pensji nauczycieli. Mowa m.in. o dodatku za wychowawstwo, który od 1 września ubiegłego roku wynosi 300 zł. miesięcznie. Trzeba dodać, że od września 2019 roku wszedł w życie także nowy, jednorazowy dodatek dla nauczycieli stażystów „Na start” w wysokości 1000 zł.

Dodajmy, że wypłacanie rocznych wyrównań do pensji gwarantuje Karta Nauczyciela. Dzieje się to zawsze w pierwszym miesiącu Nowego Roku. {Play}