Jak informowaliśmy, Spis Ludności i Mieszkań odbędzie się w bieżącym, 2021 roku, w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca. Termin składania ofert kandydatów na rachmistrzów został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Przypominamy, że można tego dokonać w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: urząd @gmina.tarnow.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
    • mieć ukończone 18 lat,
    • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
    • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
    • posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
    • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
    1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
    2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
    3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacjach awaryjnych, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Ogłoszenie w BIP
      

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać w BIP Urzędu Gminy Tarnów  oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Tarnowie – nr tel.: 14 688-01-35. {Play}