- Ubiegamy się o dotacje ze źródeł zewnętrznych zarówno na poprawę jakości dróg dojazdowych do pól, jak i zniszczonych nawierzchni w poszczególnych miejscowościach. Plany są ambitne. Liczymy, że sporo zadań uda się wykonać – mówi wójt Grzegorz Kozioł. Gmina Tarnów składa wnioski do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz o przyznanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa.


W tym pierwszym przypadku mowa o poprawie jakości następujących dróg: tzw. Wzdłuż torowiska w miejscowości Wola Rzędzińska, tzw. Banuchówce w miejscowości Jodłówka Wałki, drodze tzw. Obok rozdzielni elektrycznej w stronę Nowodworza i Tarnowca oraz drodze tzw. Wzdłuż rozdzielni elektrycznej w miejscowości Radlna. Dodajmy, że maksymalne dofinansowanie na każde zadanie może wynieść do 50 % wartości zadania i nie przekroczyć 250 tysięcy na wszystkie zaplanowane inwestycje.

 
Gmina Tarnów złożyła także wnioski o przyznanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie czterech zadań drogowych. W tym przypadku mowa o remoncie drogi gminnej „tzw. boczna od ul. Zgłobickiej” w Zgłobicach, remoncie drogi gminnej „tzw. Zdebówka” w Zawadzie, modernizacji nawierzchni drogi gminnej w Woli Rzędzińskiej oraz drogi gminnej przy ul. Pracy” w Koszycach Małych. Gmina Tarnów wnioskuje o maksymalne dotacje z budżetu państwa o wartości do 80% każdej z inwestycji.
 

Remont drogi w Zgłobicach będzie polegał przede wszystkim na wykonaniu korytowania drogi, utwardzeniu jej podbudową w dwóch warstwach oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej i poboczy tłuczniowych. Remont drogi „tzw. Zdebówka” w Zawadzie to z kolei plan wykonania nowej nawierzchni asfaltowej i realizacja tzw. poboczy tłuczniowych.

Remont drogi w Woli Rzędzińskiej natomiast będzie polegał na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej i poboczy tłuczniowych, podobnie przy ul. Pracy w Koszycach Małych. {Play}