Mowa o inwestycji w parafii rzymsko-katolickiej p.w. Świętych Piotra i Pawła Porębie Radlnej. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wykonano konserwację polichromii wnętrza prezbiterium kościoła parafialnego. Dofinansowanie wyniosło prawie 50 tysięcy złotych. Obecnie realizowany jest tzw. drugi etap inwestycji. - Pięknieje kolejny, zabytkowy obiekt sakralny w gminie Tarnów – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Poszczególne etapy prac konserwatorskich przy polichromii wnętrza prezbiterium są realizowane  zgodnie z uprzednio przygotowanym Programem Konserwatorskim zatwierdzonym przez WUOZ Kraków – Delegatura w Tarnowie. Prace konserwacyjne dotyczą odczyszczenia polichromii z powierzchniowych zabrudzeń, uzupełniania pęknięć zlokalizowanych na sklepieniu i półkolistym łuku świątyni oraz pracach malarskich związanych ze scaleniem kolorystycznym całości wnętrza prezbiterium prowadzonych w specjalnej w technologii, jak również złoceń. Trzeci etap zadania będzie polegać na rekonstrukcji pasa lamperii. Prace konserwatorskie dokumentowane są fotograficznie i opisowo.

Dodajmy, że celem tej operacji jest poprawa dostępności kulturalnej zabytków na terenie LGD Zielony Pierścień Tarnowa poprzez prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w miejscowości Poręba Radlna. {Play}