To w sumie aż przeszło 170 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Wręczenie promes odbyło się w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. - Otrzymały je zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne – wszystkie, które zgłosiły takie zapotrzebowanie – mówi wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej, oprogramowania oraz dostępu do internetu. - Za przeszło 170 tysięcy złotych, które trafiły do naszej gminy, uda się zakupić sporo komputerów. Otrzymają je dzieci, które mają trudności z własnymi zasobami sprzętowymi, np. z rodzin wielodzietnych – mówi zastępca wójta, Sławomir Wojtasik.

Do gmin powiatu tarnowskiego oraz miasta Tarnowa trafiło w sumie milion sześćset tysięcy złotych. Za te pieniądze uda się zakupić ok. 600 sztuk komputerów w 120 szkołach. - Sprzęt będzie pomocny także po pandemii – mówi wicemarszałek Marta Malec – Lech, która przyznawała promesy przedstawicielom samorządów oraz szkół. - Przed nami kolejne zadanie. Trzeba się poważnie zastanowić w jaki sposób, gdy zagrożenie już minie, powoli odciągać dzieci od komputerów. Od ponad roku bowiem spędzają przez nimi bardzo dużo czasu, a to jest niebezpieczne – dodaje. Wątek ten był przedmiotem krótkiej dyskusji samorządowców i dyrektorów szkół po uroczystości wręczenia im promes finansowych.

Dodajmy, że dotychczas na zakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej przeznaczono już 60 milionów złotych. {Play}