Tyle kosztować będą planowane modernizacje nawierzchni w Zbylitowskiej Górze i w Jodłówce – Wałkach. W związku z przyznaniem gminie Tarnów dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, radni na sesji nadzwyczajnej zdecydowali o zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych na współfinansowanie inwestycji. - Mówimy o nowych inwestycjach na drogach, mamy więc kolejne, dobre informacje dla mieszkańców – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

W sumie remonty dróg w Zbylitowskiej Górze i Jodłówce – Wałkach będą kosztować 2 miliony 170 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi aż blisko milion siedemset tysięcy złotych – prawie półtora miliona na nowe zadania i 200 tysięcy na kontynuację inwestycji wieloletnich.

W przypadku Zbylitowskiej Góry dofinansowanie zewnętrzne do planowanych inwestycji drogowych wynosi 760 tysięcy złotych, a środki własne – 325 tysięcy złotych. W Jodłówce – Wałkach odpowiednio – 680 tysięcy i blisko 300.

Przypomnijmy, nowe inwestycje to budowa odcinków dróg przy ulicach Skotnik i Zielnej w Zbylitowskiej Górze oraz w miejscowości Jodłówka – Wałki. Kontynuowany będzie natomiast remont drogi w Woli Rzędzińskiej. Mowa o tzw. odcinku „Krzyska”. Zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku. {Play}