W sumie blisko milion siedemset tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie z tego źródła w takiej wysokości otrzymała gmina Tarnów. Promesę przyznania środków zarówno na nowe zadania, jak i na ich kontynuację, odebrał zastępca wójta, Sławomir Wojtasik. To oznacza, że już wkrótce w Zbylitowskiej Górze oraz w Jodłówce - Wałkach ruszą prace na drogach. A uroczystość wręczenia promes odbyła się w tarnowskiej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego.

W sumie planowane prace modernizacyjne będą kosztować 2 miliony 170 tysięcy złotych. Gminny samorząd podczas ostatniej sesji nadzwyczajnej zabezpieczył wkład własny na ten cel. Jak informowaliśmy, nowe inwestycje dotyczyć będą budowy odcinków dróg przy ulicach Skotnik i Zielnej w Zbylitowskiej Górze oraz w miejscowości Jodłówka – Wałki. Kontynuowany będzie natomiast remont drogi w Woli Rzędzińskiej. Mowa o tzw. odcinku „Krzyska”. Zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku. - Sukcesywnie poprawiamy standard naszych dróg. Jeździ się po nich coraz lepiej. Przyspieszenie w tym zakresie jest możliwe dzięki środkom zewnętrznym. Zawsze bardzo się staramy, aby składane przez nas wnioski były dobrze przygotowane, bo wiemy, że zanim zostaną zaakceptowane, są wnikliwie oceniane. Bardzo dziękujemy za to finansowe  wsparcie – mówi zastępca wójta, Sławomir Wojtasik.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to finansowe wsparcie inwestycji zarządzanych przez samorządy. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury na szczeblu lokalnym. Dofinansowanie otrzymało większość samorządów w powiecie tarnowskim. Tym razem, w sumie – blisko 38 milionów złotych. – Gratuluję dobrych wniosków i życzę powodzenia w realizacji inwestycji. To dla mieszkańców poszczególnych miejscowości bardzo ważne zadania. Ogromnie się cieszę, że dochodzą do skutku z tak znaczną pomocą państwa – mówiła podczas wręczania czeków finansowych, poseł Anna Pieczarka.

Zgodnie z założeniem, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma wspierać zarówno remonty jak i budowę nowych dróg. To kolejne dofinansowanie dla gminy Tarnów z tego źródła. {Play}